Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Opšti uslovi


Opšti uslovi poslovanja internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje AutoShop Leska (u daljem tekstu Prodavac). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice AutoShop Leska definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Internet prodavnica AutoShop Leska je informacijski sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda korisnicima. Njime upravlja kompanija AutoShop Leska Bujanovac. Korisnik je osoba koja koristi naš sistem, odnosno kupac u Internet prodavnici AutoShop Leska .
Odnos Internet prodavnice AutoShop Leska i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice AutoShop Leska , a u skladu sa opštim uslovima.
Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost internet prodavnice AutoShop Leska , korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i kupca.

Pravo na privatnost

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Zakonom o osiguranju. Vaši podaci, dobijeni preko Internet prodavnice AutoShop Leska , koristiće se isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije. Kupac je ostavljanjem svoje e-mail adrese dao saglasnost da dobija informacije o novim ponudama AutoShop Leska . Kupac u svakom trenutku, izborom opcije koja se nalazi u e-mailu, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenute ponude. Kompanija AutoShop Leska lične podatke neće prosleđivati trećim licima.

Zaštita podataka

Vaši podaci su kod nas kompjuterski obrađeni i zaštićeni u skladu sa svim važećim propisima. Vaši lični podaci su nam potrebni za ispravno ispunjenje porudžbine. Svi podaci će ostati poverljivi i nikada neće biti posredovani trećim licima.